Avaleht

Viimsi Keskkool on neli korda esitanud taotluse Erasmus+ KA 1 õpirände projektide taotlusvoorus ja on kõikidel kordadel saanud ka positiivse otsuse. Kuna tegemist on väga suure kooliga ning suure töötajaskonnaga, siis iga aastaselt saamegi õpirännet võimaldada mingile osale töötajaskonnast. Suurem teema, millele õpirände projektidega keskendutakse on muutunud õpikäsituse juurutamine, mis eeldab muutunud mõtteviisi ning uusi ning uuenenud õpetamis- ning õppimismeetodeid.

Projekt “21. sajandi õpetaja” oli Viimsi Keskkooli pilootprojekt uues Erasmus+ süsteemis, mis vältas 2014/2015 õppeaasta jooksul ning keskendus põhioskuste ja valdkonnaüleste oskuste arendamisele. Projekt “21. sajandi õppija” oli omamoodi jätkuprojekt, keskendudes organisatsiooni töötajate pädevuste tõstmisele, et toetada iga õppija arengut. Projekt “Õppiv õpetaja – õppiv kool” on eelmise projekti jätk. 2017/2018 õppeaastal rändavad õpetajad sarnastel eesmärkidel projekti “Õppijaks kujunedes” raames.

Koolitusblogi eesmärk on koguda kokku õpirännetel saadud teadmised, kogemused ja kasulikud lingid ning seda jagada nii õpetajatega Viimsi Keskkoolis kui väljaspool. Koolitusblogi võimaldab Kogemuste koja käigus saadud info juurde ikka ja jälle tagasi pöörduda.

Leiame, et on oluline kõik Erasmus+ KA1 projekti kokkuvõtted ühte blogisse koondada, et tekiks omamoodi tervik ning eelmiste aastate õpirännete info oleks ühest kohast kättesaadav.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s