Juhtimine õues

Teema: Juhtimine õues „Outdoor Leadership“
Aeg: 19.-23.03.2018
Koht: Portugal, Cascais
Osaleja: Meri Heinsalu (bioloogiaõpetaja)

Kaks aastat tagasi käisin Erasmus+ koolitusel Maltal, teemaks samuti õuesõpe. Koolituse leidsin Erasmus+ ametlikult kataloogist. Kahjuks ei vastanud see koolitus ootustele, sest olin ainus osaleja ja õues ei käinud me koolituse raames tegelikult kordagi. Tegu oli hoopis inglise keele õpetamisele spetsialiseerunud kooliga, mis viis õuesõppe koolitust läbi esimest korda. Oma inglise keele oskust õnnestus siiski täiendada ja iseseisvalt õppisin tundma ka nii Malta loodust kui kultuuri.

Teist korda õpirändele kandideerides olin oma veast õppinud ja uurisin nüüd kolleegidelt, millisele koolitusele tasuks minna. Bioloogiaõpetaja Ivi Rammul oli käinud sama firma (Outdoored L.t.d) poolt korraldatud kursusel Šotimaal ja jäi väga rahule. Tegu on Rootsi-Tšehhi ühisfirmaga, mis korraldab õuesõppe kursuseid erinevates riikides. Seda koolitusfirmat Erasmus+ ametlikus kataloogis polnudki.

Mina valisin kursuse Portugalis, sest soovisin lisaks oma õuesõppe korradamise teadmiste ja oskuste täiendamisele tundma õppida ka kohalikku, oma kodumaast võimalikult erinevat, loodust ja kultuuri. Meie kursus toimus Portugali lähedal olevas Sintra-Cascais looduspargis. Kogu grupp oli majutatud otse rannas olevasse väikesesse perehotelli, nii et suhtlesime nii juhendajatega kui ka teiste grupiliikmetega kogu (öö)päeva vältel.

20180319_144227

Nagu koolituse teemale kohane, viibisime pea kogu päeva tõepoolest õues. Erandiks olid vaid pikad seltskondlikud lõuna- ja õhtusöögid, nagu Portugalis kombeks. Neil oli meie koolitusel oluline osa, sest see võimaldas eri maadest päris osalejatel üksteisega vabamas vormis suhelda ja hästi tuttavaks, tegelikult lausa lähedaseks saada. Rootsis ja Tšehhimaal toimuvatel samateemalistel koolitustel toimub ka söögivalmistamine ja söömine õues, aga Portugalis ei tohi looduses lõket teha.

20180320_174040

Osales 12 inimest viiest riigist (Saksamaa, Belgia, Poola, Kreeka, Eesti) lisaks kaks juhendajat – üks Tšehhist, teine Rootsist. Erinevalt Eestist, kust sellisele koolitusele saadetakse korraga üks osaleja ühest koolist, olid teiste riikide osalejad pigem paarikaupa. Meie päevad algasid ühise päikesetervitusega varahommikul, millele järgnes tervituslaul kõigi osalejate keeltes ja eelmisel päeval kogetu peegeldamine. Seejärel oli mingi lõbus nö soojendusmäng.

IMG_4107

Iga päev matkasime erinevates looduskauneis või ajalooliselt ja kultuuriliselt huvipakkuvates kohtades. Toimusid tegevused, mille eesmärk oli üksteise tundmaõppimine, koostegutsemine, osalejate motiveerimine, tegevuste planeerimine ja organiseerimine, tagasisidestamine ja analüüsimine. Harjutati, kuidas, kus ja kui palju grupijuht peaks rääkima; kuidas jaotada ülesandeid, kui grupijuhte on kaks, kuidas hoolitseda kõigi grupiliikmete vajaduste eest; kuidas märgata võimalikke probleeme. Osalejatele tutvustati võtteid, kuidas teha näiteks vahemaade läbimine lastele huvitavamaks ja kuidas jaotada inimesi paarideks ja väiksemateks gruppideks.

Päeva lõpetas kokkuvõtete tegemine, samuti tutvustas iga osaleja oma riiki, hariduselu, kooli ja oma õuesõppe korraldamise kogemusi.

Kursus oli väga intensiivne ja hästi läbi mõeldud, soovitan seda kindlasti ka tulevastele „õpirändajatele“.

IMG_4240

20180321_105631