Õpetamine homme

Teema: Õpetamine homme “Teaching tomorrow”
Aeg: 05.11.2017- 10.11.2107
Koht: Malta, Gozo
Osaleja: Liisi Leppik (inglise keele õpetaja)

Erasmus+ koolitus “Teaching tomorrow” toimus Maltal, maalilise Gozo saare põhjaosas, Marsalforni nimelises väikelinnas.

20171106_085437
Koolitusel räägiti hariduse tuleviku väljakutsetest ja keskenduti õpetajate didaktliste oskuste arendamisele, mis aitaksid tagada dünaamilise õppimise homses õpikeskkonnas. Suur rõhk oli ka teiste riikide praktikatest õppimisel ning samuti külastasid kõik osalejad kahte kohalikku kooli. Kahe väga omanäolise kooli külastus oli silmaringi avardav.

Sir M.A. Refalo Sixth Form (Victoria, Gozo)

Bishop’s Conservatory (katolik põhikool, Victoria, Gozo)

Koolitusel osales kokku 42 õpetajat ja koolijuhti Maltalt, Belgiast, Hollandist, Rumeeniast ja Sloveeniast. Kogemust vahetamine ja rahvuvaheline koostöö oli rikastav ning perspektiivikas.

IMG_3650

Programm oli väga sisutihe ja intensiivne. Samas olid pikkadesse päevadesse mõnusalt sisse pikitud ka võimalused omavahel õpitu põhjal arutleda ning reflekteerida. Nädalase programmi tulemusena valmis rahvusvahelistes gruppides detailne tuleviku kooli visioon, mida tuli teistele viimasel päeval loominguliselt esitleda.

Koolituse põhiteemad:

  • 21. sajandi õppija vajadused ning efektiivne õppimine
  • “uue” õpetaja praktikad, mis muudaksid õppimise tõhusamaks
  • innovatiivne ja kaasav juhtimine hariduses
  • klassi-, rühma- või kollektiivi koostöö soodustamine

Homses koolis on õpetaja rohkem õpiprotsessi suunaja ja toetaja (coach) kui teadmiste kandja. Õppimine toimub õppija poolt juhitud protsessis, kus tunnid on üles ehitatud analüüsil, sünteesil ja koostööl. Õppimine on interaktiivne, praktiline ning projektipõhine keskendudes probleemide lahendamisele ja teadmiste ise konstrueerimisele. Õppimise sisu ja meetodid vastavad tööturu ootustele ning tihedat koostööd tehakse kogukonnaga, kooliväliste organisatsioonide ja ettevõtetega. Tuleviku koolis on minimaalne koduste tööde hulk, lõiming kõikide õppeainete vahel, õpetajate tihe koostöö, nii õpilaste kui õpetaja autonoomia toetamine, tuutorlus õpilaste hulgas, kujundav hindamine ja pidev ning sisukas eneseanalüüs ja tagasisidestamine.
21. sajandi õpetaja paneb vähem rõhku teadmiste edasiandmisele ja reprodutseerimisele ja rõhkem rõhku sotsiaalsete oskuste, loomingulisuse ja kriitilise mõtlemise arendamisele.