Tõhus projektijuhtimine

Teema: projektijuhtimine „Efficient and effective project management for EU funded projects“
Aeg: 02.10 – 06.10.2017
Koht: Barcelona, Hispaania
Osaleja: Maarja Kütt (arendusjuht)

Eesmärgid:

  • Saada põhjalikud teadmised Euroopa Komisjonile raporteerimise kohta
  • Mõista läbipaistvuse ja kommunikatsiooni ning tulemuste levitamise nõuet
  • Mõista audititest tulenevaid kohustusi
  • Mõista projekti monitoorimise ja hindamisega tegelemise tähtsust
  • Osata projekti tulemuste hindamiskriteeriume määrata
  • Arusaam finantsilistest riskidest ja lahendusmeetmete rakendamisest

Osalesin Küprose firma ShipCon Limassol Ltd korraldatud koolitusel, mille viis läbi Dr Efstratios Gregoudis, kel on rohkem kui 15 aastat kogemust Euroopa Liidu rahastatud projektides. Ta on Euroopa Komisjoni ekspert ja väline hindaja.  Lisaks mitme miljoni euro väärtuses EL projektide hindamisele on ta ka väga palju projekte ise kirjutanud.

IMG_4303

Teise koolituspäeva algus

Koolituse valiku tegin just koolitaja kogemuse ja teema järgi. Olles aredusjuhina 10 kuud ametis olnud ja juba mitme EL-i  rahastatud projekti juhtimise, aruandluse ja kirjutamisega tegelenud, teadsin projektidest nii mõndagi, kuid see koolitus aitas mind sel õppimise teel palju edasi.

Koolitus toimus seminari /grupitööde vormis. Koolitaja kasutas slaide ja jagas osalejatele infot, küsis palju küsimusi ja korraldas rühmatöid, kus kasutas reaalsete projektide näiteid. Pool õppematerjalist oli erinevate projektide taotlused, aruanded, finantstabelid ja hindaja aruande vorm.

 

20171004_113448

Koos Poola ja Rootsi osalejatega  ülesannet täitmas

Tänu sellele koolitusele on mul nüüd paremad teadmised projekti taotluse koostamisest ja sellest, mida hindajad avaldustes kõige enam jälgivad. Tean paremini, kuidas projekti kirjutada nii, et see tõenäolisemalt rahastuse saaks, kuidas projekti paremini juhtida ja aruandlusi koostada. Pikalt peatuti teemal, mis vahe on tegevustel communication /dissemination/exploitation/capitalization.  See teema oli esile tõstetud, kuna seni väga paljud ei mõista nende erinevust ning kuna need on rahastajate silmis järjest tõusva tähtsusega. Koolitaja rõhutas korduvalt ja tõi näiteid sellest, et projekti taotluses ja aruandluses jagunevad kõik küsimused kolme põhikatekooriasse:  projekti elluviimine, tehniline täiuslikkus ja mõju.

Koolitusel osalejaid oli kokku 22 ja nad tulid 12 eri riigist. Osalejate seas oli nii arendusjuhte, projektijuhte, rahvusvahelise osakonna juhte, finantsjuhte, mittetulundusühingute töötajaid, juriste  ja muude ametite esindajaid üldhariduskoolidest, kutsekoolidest, ülikoolidest, mittetulundusühingutest ja töötukassast. Fakt, et ma üksi reisisin ja Eestist ainuke osaleja olin, suurendas minu lävimist teiste riikide osalejatega. Iga koolituspäeva järgselt tutvusin lähemalt erinevate riikide esindajatega ja nõnda sain palju uusi häid kontakte ja teadmisi teiste riikide projektikogemuste kohta.

20171004_112659

Koolitusel osales 22 projektidega tegelevat inimest 12-st eri riigist

Mul on hea meel, et ma Erasmus+ KA1 programmi raames õpirände omal nahal ära kogesin, sest kuna ma ise neid projekte koostan ja õpetajaid välismaale koolitustele ja töövarjuks saadan, siis oskan nüüd veelgi enam mõista koolituste valimisel põhjaliku eeltöö vajadust ning reisikorralduse poole pealt tahan nüüd olla varasemast veelgi põhjalikum, et õpetajad saaksid õpirännetelt igatpidi meeldivad ja kasulikud kogemused.

Kriitikat ka: koolituse asukoht oleks võinud paremini läbimõeldud olla, sest meie suurele grupile oli koolituse ruum liiga väike ning asukoha muudatustest oleks pidanud võimalikult ruttu teatama, sest hotellid said valitud vastavalt koolituse toimumise asukohale. Õpetajana ei olnud ma rahul ka tööülesannete edastamise oskusega.

Kokkuvõttes jäin koolitusega rahule, sest sain põhjaliku ülevaate sellest, mida projekti taotluses ja aruandluses näha tahetakse ja kuidas projekti paremini juhtida. Koolitaja jagas siseinfot ja nippe, kuidas projektimaailmas edukas olla ning väga hea oli kaasosalejatega vastastikku kogemusi jagada. Sain kinnituse oma arusaamale, et selleks , et üks projekt õnnestuks, on vaja väga head projektitaotlust, kus kõik on detailselt lahti seletatud, ajakava paika pandud, vastutusvaldkonnad ära jagatud ning hindamiskriteeriumid koos näitajatega paigas.